Cart

รู้จักปัทมาคลีนิค

รู้จักปัทมาคลีนิค

ปัทมาคลินิกเปิดดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ.2537 ที่ตลาดรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยในตอนนั้นมุ่งเน้นการรักษาในเรื่องโรคผิวหนังเป็นหลัก แต่เมื่อความต้องการของตลาดเปลี่ยนไป คนไข้ที่มาใช้บริการเริ่มเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มที่รักษาเกี่ยวกับความสวยงามมากขึ้น เริ่มมีการทำทรีตเมนต์มากขึ้นเราจึงต้องขยายสาขาเพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับคนไข้ จนถึงปัจจุบัน ปัทมาคลินิกเปิดบริการ 8 สาขาดังนี้

  • สาขาตลาดรังสิต
  • สาขาเมืองทองธานี
  • สาขาปทุมธานี
  • สาขาสีลม

ตลอดระยะเวลา 22 ปีที่เปิดทำการมีเจ้าหน้าที่และหมอหมุนเวียนเข้ามาทำงาน มีหลายคนที่ออกไปเปิดกิจการของตัวเอง แม้เวลาจะเปลี่ยน คนจะเปลี่ยน หลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนนั่นคือปรัชญาการทำงาน นั่นคือการเป็นมืออาชีพในงานที่ทำ

“MAGIC HANDS PRO”
เนรมิตความงามจากมืออาชีพ