Cart

โปรแกรมรักษาสิวบริเวณหลัง

โปรโมชั่น 10,000 บาท

คอร์ส 5 ครั้ง

ขั้นตอนการรักษา

  • AHA ผลัดเซลล์ผิว
  • กรอผิว เปิดหัวสิวให้หลุดออก และรักษารอยดำทั่วแผ่นหลัง
  • ฉายแสง PDT สีน่ำเงินรักษาสิวสีเหลืองรักษารอยดำ
  • ทายาฆ่าเชื้อจบขั้นตอนการรักษา
  • ฟรียา 15 ตัว