Cart

โปรแกรม BOTOX ลดน่อง

15,000 บาท

เหมาขวด ( ยูนิตละ 200 บาท)

ฉีดโบท็อกซ์ Botox คือ สาร Botulinum Toxin หรือเรียกสั้นๆ ว่า โบท็อกซ์ (Botox) เป็น สารโปรตีนที่สกัดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อเกิดอัมพาตชั่วคราว – ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว ไม่มีมัดกล้าม ทำให้จุดที่ฉีดโบท็อกซ์เรียวเล็กลง แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การฉีดโบท็อกซ์ จะลดกล้ามเนื้อให้เล็กลงเท่านั้น ส่วน คนที่มีไขมันจำนวนมาก การฉีดโบท็อกซ์จะแทบ ไม่มีส่วนช่วยลดกล้ามเนื้อ ในส่วนที่ฉีดโบท็อกซ์เลย

หลังการฉีดโบท็อกซ์

หลังการฉีดโบท็อกซ์จะมีอาการปวดบวมในจุดที่ฉีดเล็กน้อยและอา จมีรอยช้ำที่เกิดจากแพทย์ผู้การฉีดโบท็อกที่ไม่มีความชำนาญ ซึ่งจะหายเป็นปกติประมาณ 1-2 สัปดาห์

ขาจะเริ่มเรียวเล็กเข้ารูปดูเป็นธรรมชาติประมาณ 4-6 สัปดาห์ และจะกลับมาเป็นปกติประมาณ 4-6 เดือน เพราะขาถือว่าเป็นส่วนของร่างกายที่ใช้งานหนักมากทำให้สารโบ ท็อกซที่ฉีดเข้าไปหมดฤทธิ์เร็วกว่าส่วนอื่น ดังนั้นควรเข้ารับการฉีดโบท็อกซ์เป็นประจำ 3 ครั้งต่อ1 ปี เพื่อไม่ให้น่องขากับมาเป็นเหมือนเดิม

หลังฉีดโบท็อกซ์ถ้าเกิดความผิดปกติแก่ร่างกายเช่น ปวดหัว วิงเวียนศรีษะ อาเจียน บวดเจ็บบริเวณที่ฉีดโบท็อกซ์อย่างมาก หรือห่อเลือด ควรรีบเข้าพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเพราะอาจเกิดอันตรายแก่ชีวิตได้

 

ข้อดีของการฉีดโบท็อกซ์

ทำให้กล้ามเนื้อส่วนขา ในจุดที่ฉีดโบท็อกซ์ลดได้จริง ทำให้น่องเรียว ขาเรียว น่องเล็ก ตามที่ต้องการ