Cart

ปัทมาคลินิก

 โปรแกรมแนะนำ
แจ้งปัญหาของคุณกับเรา เพื่อพบกับหลากหลายโปรแกรมการรักษา เพื่อเนรมิตความงามให้กับคุณ

docnew


PATAMA CLINIC
– ดูแลเสมือนหนึ่งตัวเราเอง  –

ตลอดระยะเวลา 22 ปีที่เปิดทำการมีเจ้าหน้าที่และหมอหมุนเวียนเข้ามาทำงาน มีหลายคนที่ออกไปเปิดกิจการของตัวเอง แม้เวลาจะเปลี่ยน คนจะเปลี่ยน หลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนนั่นคือปรัชญาการทำงาน นั่นคือการเป็นมืออาชีพในงานที่ทำ 

Recommended Sets

Skip to toolbar Log Out