Cart

โปรแกรมกำจัดขนถาวร Diode Laser

โปรแกรมกำจัดขนทั่วทั้งหน้า

6 ครั้ง 15,000 บาท (เดือนละ 1 ครั้ง)

โปรแกรมกำจัดขนขอบบิกินี่

6 ครั้ง 10,000 บาท (เดือนละ 1 ครั้ง)

โปรแกรมกำจัดขนบิกินี่

6 ครั้ง 15,000 บาท (เดือนละ 1 ครั้ง)

โปรแกรมกำจัดขนรักแร้

6 ครั้ง 4,000 บาท (เดือนละ 1 ครั้ง)

โปรแกรมกำจัดขนหนวด

6 ครั้ง 5,000 บาท (เดือนละ 1 ครั้ง)

โปรแกรมกำจัดขนเครา ซ้าย-ขวา

6 ครั้ง 8,000 บาท (เดือนละ 1 ครั้ง)

โปรแกรมกำจัดขนแขน ท่อนล่าง ซ้าย-ขวา

6 ครั้ง 8,000 บาท (เดือนละ 1 ครั้ง)

โปรแกรมกำจัดขนแขน ท่อนบน ซ้าย-ขวา

6 ครั้ง 8,000 บาท (เดือนละ 1 ครั้ง)

โปรแกรมกำจัดขนต้นขา ซ้าย-ขวา

6 ครั้ง 8,000 บาท (เดือนละ 1 ครั้ง)

โปรแกรมกำจัดขนหน้าแข้ง ซ้าย-ขวา

6 ครั้ง 7,000 บาท (เดือนละ 1 ครั้ง)

โปรแกรมกำจัดขนหน้าอก

6 ครั้ง 20,000 บาท (เดือนละ 1 ครั้ง)