Cart

โปรแกรม HIFEM สลายไขมันและ ทำกล้ามเนื้อ

HIFEM

ครื่องสร้างและกระชับกล้ามเนื้อสลายไขมันโดยไม่ต้องออกกำลังกาย

เทคโนโลยี HIEM หรือ Hi intensity fucus Electromagnetic เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ เหมือนเวลาที่เราไปออกกำลังกาย แต่กล้ามเนื้อจะหดตัวด้วยพลังงาน ที่มากกว่าน้ำหนักสูงสุดและความถี่สม่ำเสมอ 20,000 ครั้ง ในเวลา 30 นาทีซึ่งปกติกล้ามเนื้อคนเราทำเองไม่ได้ เมื่อมีการหดตัว ของกล้ามเนื้อระดับนี้จเกิดการปลดปล่อยสารอะดรีนาลีนซึ่งมีฤทธิ์ ช่วยสลายไขมันอย่างเข้มข้นในเซลล์ไขมันทำให้มีการลดลง ของไขมันและสร้างมวลกล้ามเนื้อได้อย่างสวยงามสำหรับบริเวณกล้ามเนื้อก้น หลักการของ supramaximal muscle contractionช่วยเผาผลาญไขมันและสร้างกล้ามเนื้อทำให้เกิดการยกของกล้ามเนื้อก้น โดยการทำสัปดาห์ละ 2 ครั้งเพียง 4-6 ครั้งจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงถือเป็น Brazillian body lift ที่ไม่เจ็บตัว ง่ายและปลอดภัย